S6dalane -- Muinaseesti klubi organiseerijad

 

S6dalane listi info

S6dalane arhiiv. (Aktiivne arhiiv on nähtav ainult listi liikmetele.)

S6dalane kasutamine
Listi kirjutamiseks on aadress s6dalane@lists.eek.ee.

Listi saab tellida ja tellimuse profiili muuta allpool

S6dalane listi tellimine

S6dalane tellimiseks täitke järgnev vorm See on suletud list; sinu tellimuse soov edastati listi toimetajatele läbivaatuseks. Tema otsusest saad teada meili teel. See on ka privaatne list; ainult listi liikmed saavad liikmete nimekirja vaadata.

  E-posti aadress:  
  Nimi (võib ka tühjaks jätta):  
  Allpool olevasse vormi saab sisestada parooli. See pole just üleliia turvaline, kuid peaks ära hoidma selle, et keegi teine teie tellimust muutma pääseb. Ärge sisestage parooli, mida mujal kasutate, sest see parool saadetakse teile meiliga.

  Kui te parooli ei sisesta, siis genereeritakse see automaatselt ning saadetakse teile niipea, kui olete oma tellimuse kinnitanud. Hiljem on võimalik tellida automaatne parooli meeldetuletus.

  Parool:  
  Parool uuesti:  
  Kasutajaliidese keel?  
  Kirju saadetakse kokkuvõtetena Ei Jah

S6dalane tellijad
(liikmete nimekirja on nähtav ainult listi liikmetele.)

Sisesta aadress ja parool listi liikmete nimekirja nägemiseks:

Aadress: Parool:   

S6dalane tellimuse lõpetamiseks, parooli meelde tuletamiseks või tellimuse profiili muutmiseks sisesta oma tellimuse aadress

Kui jätad selle välja tühjaks, siis küsitakse sinult su meiliaadressi


Listi S6dalane omanik on rblum at hot.ee, lauri at pg.ee
S6dalane administreerimine (vajab autoriseerimist)
Listid serveris lists.eek.ee

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix